Diện mạo mới khu vực Bến xe Miền Đông

Diện mạo mới khu vực Bến xe Miền Đông

Tập đoàn Nhật đề xuất đầu tư trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp vui chơi, giải trí rộng 3 ha tại Bến xe...