Người đội trưởng mưu trí, tận tụy trên trận tuyến bảo vệ an ninh kinh tế

An ninh kinh tế (ANKT) là một lĩnh vực lớn, diễn biến sôi động, phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội; đối tượng không manh động, nguy hiểm như tội phạm hình sự, ma túy nhưng hoạt động tinh vi, xảo quyệt và hậu quả kinh tế xảy ra thường rất lớn.

Hành trình khám phá vụ án trộm cắp cước viễn thông đầu tiên tại Việt Nam

Dù không phải là một chuyên án được đưa vào giáo trình của các trường công an, nhưng vụ án bắt giữ đối tượng Ko Dung Chul người Hàn Quốc 15 năm trước của Phòng An ninh kinh tế, CATP Hà Nội vẫn đặc biệt. Thời điểm đó, tội phạm trộm cước viễn thông là cực kỳ mới, thậm chí còn chưa được quy định trong Bộ luật Hình sự.