Phát hiện 80 người tham gia 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Khen thưởng Ban chuyên án phá tụ điểm trồng cần sa, truyền đạo trái phép

Khen thưởng Ban chuyên án phá tụ điểm trồng cần sa, truyền đạo trái phép

Phát hiện tụ điểm 'Hội thánh Đức Chúa Trời' có nhiều học sinh, sinh viên tham gia

Phát hiện tụ điểm 'Hội thánh Đức Chúa Trời' có nhiều học sinh, sinh viên tham gia

Nữ 9X chuyên lôi kéo sinh viên theo 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Nữ 9X chuyên lôi kéo sinh viên theo 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Phát hiện đối tượng lôi kéo sinh viên tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa trời' trái phép

Phát hiện đối tượng lôi kéo sinh viên tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa trời' trái phép

Nghệ An: Nữ sinh viên viết cam kết không tham gia 'Hội thánh'

Nghệ An: Nữ sinh viên viết cam kết không tham gia 'Hội thánh'

​Ngăn chặn 'Hội thánh đức chúa trời' hoạt động trong chung cư

​Ngăn chặn 'Hội thánh đức chúa trời' hoạt động trong chung cư