Chân mình mới chắc

Mới đây, có chuyện 220 lô xoài xuất khẩu sang Trung Quốc bị bên bển tạm ngừng nhập khẩu. Lý do là những lô...