Bàng hoàng khi nghe chuyện xá-lợi giả

Bàng hoàng khi nghe chuyện xá-lợi giả

Gần đây, tôi nghe một số người thuật lại rằng khi Tăng Ni hay Phật tử qua đời khi mang đi hỏa táng, tại một...
Phá ngũ uẩn vào thế giới tâm linh

Phá ngũ uẩn vào thế giới tâm linh

Ở đời, ai cũng có chuyện của riêng mình, đừng đánh giá họ và cũng đừng quan tâm ai đó nói xấu mình

'Đi tu' là... đi đâu?

'Đi tu' là... đi đâu?

Đi tụng kinh đám tang có phải là thấp kém?

Đi tụng kinh đám tang có phải là thấp kém?

12 bộ kinh là những kinh gì?

12 bộ kinh là những kinh gì?

Cần có thời gian chuyên tu

Truyền thuyết về Tôn giả A Nan Đà - Vị tổ sư Thiền tông thứ hai

Trí huệ minh đạt của Tôn giả Đề Đa Ca - Vị tổ sư Thiền tông đời thứ năm

Huyền thoại về Tôn giả Thương Na Hòa Tu – vị tổ thiền tông đời thứ 3

'Từng bước chân nở hoa' - Lời giải cho cuộc sống

Ninh Bình : Thắp nến cầu quốc thái dân an tại Hoa Lư

La Hán Tiếu Sư phóng hạ đồ đao, hộ trì Phật pháp, hóa độ chúng sanh