Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng

Tây Ninh: Bắt thanh niên cầm búa đi cướp tiệm vàng

Tây Ninh: Bắt thanh niên cầm búa đi cướp tiệm vàng

Bắt nam thanh niên 9X dùng búa cướp tiệm vàng mùng 3 tết

Bắt nam thanh niên 9X dùng búa cướp tiệm vàng mùng 3 tết

Táo tợn dùng búa cướp tiệm vàng

Táo tợn dùng búa cướp tiệm vàng

Nam thanh niên 9X dùng búa cướp tiệm vàng mùng 3 Tết do thiếu tiền

Nam thanh niên 9X dùng búa cướp tiệm vàng mùng 3 Tết do thiếu tiền

Bắt giữ kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Bắt giữ kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Túng tiền tiêu Tết, nam thanh niên 9X dùng búa cướp tiệm vàng

Túng tiền tiêu Tết, nam thanh niên 9X dùng búa cướp tiệm vàng

Nam thanh niên liều lĩnh dùng búa đập tủ kính cướp tiệm vàng ở Tây Ninh

Nam thanh niên liều lĩnh dùng búa đập tủ kính cướp tiệm vàng ở Tây Ninh