Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép thủy hải sản quý hiếm: Xử lý thế nào?

Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép thủy hải sản quý hiếm: Xử lý thế nào?

Rùa xanh bị xẻ thịt bán ở chợ Kiên Giang quý hiếm cỡ nào?

Rùa xanh bị xẻ thịt bán ở chợ Kiên Giang quý hiếm cỡ nào?

Xử lý nữ tiểu thương xẻ thịt rùa xanh bán ở chợ

Xử lý nữ tiểu thương xẻ thịt rùa xanh bán ở chợ

Lập biên bản nữ tiểu thương xẻ thịt rùa xanh bán ở chợ

Lập biên bản nữ tiểu thương xẻ thịt rùa xanh bán ở chợ

Lập biên bản xử lý tiểu thương vô tư xẻ thịt rùa xanh bán ở chợ Hà Tiên

Lập biên bản xử lý tiểu thương vô tư xẻ thịt rùa xanh bán ở chợ Hà Tiên

Lập biên bản người phụ nữ xẻ thịt rùa xanh bán ở chợ

Lập biên bản người phụ nữ xẻ thịt rùa xanh bán ở chợ

Tiểu thương xẻ thịt rùa xanh quý hiếm bán giữa chợ

Kiên Giang: Ngang nhiên bán động vật quý hiếm giữa chợ

Rùa biển xanh quý hiếm bị xẻ thịt bán tại chợ Hà Tiên

Người phụ nữ xẻ thịt rùa xanh bán ở chợ Kiên Giang gây phẫn nộ

Tiểu thương vô tư xẻ thịt rùa xanh quý hiếm bán ở chợ Hà Tiên

Xẻ thịt rùa xanh bán ở chợ