Giá cả thị trường hôm nay (25/12): Giá lợn hơi tại miền Bắc bất ngờ lên mức 37.000 đồng/kg

Giá cả thị trường hôm nay (25/12): Giá lợn hơi tại miền Bắc bất ngờ lên mức 37.000 đồng/kg

Giá cả thị trường hôm nay (24/12): Giá lợn hơi tại miền Bắc vẫn cao nhất cả nước

Giá cả thị trường hôm nay (24/12): Giá lợn hơi tại miền Bắc vẫn cao nhất cả nước

Giá cả thị trường hôm nay (21/12): Giá lợn hơi tại miền Bắc đã lên mức 34.000 đồng/kg

Giá cả thị trường hôm nay (21/12): Giá lợn hơi tại miền Bắc đã lên mức 34.000 đồng/kg

Giá cả thị trường hôm nay (26/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc tiếp tục tăng

Giá cả thị trường hôm nay (26/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc tiếp tục tăng

Giá cả thị trường hôm nay (24/11): Giá lợn hơi miền Bắc không biến động, miền Nam giảm sâu

Giá cả thị trường hôm nay (24/11): Giá lợn hơi miền Bắc không biến động, miền Nam giảm sâu

Giá cả thị trường hôm nay (21/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc tăng nhẹ ở một số tỉnh thành

Giá cả thị trường hôm nay (21/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc tăng nhẹ ở một số tỉnh thành

Giá cả thị trường hôm nay (16/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc giảm nhẹ so với hôm qua

Giá cả thị trường hôm nay (16/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc giảm nhẹ so với hôm qua

Giá cả thị trường hôm nay (16/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc giảm nhẹ so với hôm qua

Giá cả thị trường hôm nay (16/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc giảm nhẹ so với hôm qua

Giá cả thị trường hôm nay (15/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ

Giá cả thị trường hôm nay (15/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ

Giá cả thị trường hôm nay (14/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc biến động mạnh

Giá cả thị trường hôm nay (14/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc biến động mạnh

Giá cả thị trường hôm nay (14/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc biến động mạnh

Giá cả thị trường hôm nay (14/11): Giá lợn hơi tại miền Bắc biến động mạnh

Giá cả thị trường hôm nay (6/11): Giá lợn hơi tăng nhẹ ở cả ba miền

Giá cả thị trường hôm nay (6/11): Giá lợn hơi tăng nhẹ ở cả ba miền

Giá cả thị trường hôm nay (31/10): Giá lợn hơi tại miền Bắc tiếp tục được giữ ổn định

Giá cả thị trường hôm nay (31/10): Giá lợn hơi tại miền Bắc tiếp tục được giữ ổn định

Giá cả thị trường hôm nay: Vì sao giá lợn hơi tại miền Nam thấp nhất cả nước?

Giá cả thị trường hôm nay: Vì sao giá lợn hơi tại miền Nam thấp nhất cả nước?

Giá cả thị trường ngày hôm nay (18/10): Giá lợn hơi tăng trở lại tại các tỉnh miền Bắc

Giá cả thị trường ngày hôm nay (18/10): Giá lợn hơi tăng trở lại tại các tỉnh miền Bắc