Tạp chí CAND báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy

Tạp chí CAND báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy

Báo công tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Báo công tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Văn phòng Bộ Công an về nguồn tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Văn phòng Bộ Công an về nguồn tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Ngôi chùa không sư và khởi nguồn lời Bác dạy Công an nhân dân

Ngôi chùa không sư và khởi nguồn lời Bác dạy Công an nhân dân

Người trông giữ ngôi chùa ghi dấu Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Người trông giữ ngôi chùa ghi dấu Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Khai mạc Hội trại 'Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy'

Khai mạc Hội trại 'Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy'

Vinh dự là nơi khởi nguồn, bảo quản Khu di tích Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Vinh dự là nơi khởi nguồn, bảo quản Khu di tích Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Địa chỉ giáo dục truyền thống Công an nhân dân

Địa chỉ giáo dục truyền thống Công an nhân dân

Tưng bừng ngày hội trên Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Tưng bừng ngày hội trên Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Tổng duyệt lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND

Tổng duyệt lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND