Bài 2: Đừng để di tích biến dạng

Bài 2: Đừng để di tích biến dạng

Trùng tu hay đang hủy hoại di sản?

Trùng tu hay đang hủy hoại di sản?

Báo động tình trạng phô trương di tích

Báo động tình trạng phô trương di tích

Chung quanh sai phạm trong quản lý di sản tại chùa Khúc Thủy

Chung quanh sai phạm trong quản lý di sản tại chùa Khúc Thủy

Sai phạm tại chùa Khúc Thủy: Địa phương làm ngơ, nhà chùa cố ý?

Sai phạm tại chùa Khúc Thủy: Địa phương làm ngơ, nhà chùa cố ý?

Sai phạm tại chùa Khúc Thủy: Địa phương làm ngơ, nhà chùa cố ý?

Sai phạm tại chùa Khúc Thủy: Địa phương làm ngơ, nhà chùa cố ý?

Tu bổ để bảo tồn di sản

Tu bổ để bảo tồn di sản

Tu bổ để bảo tồn di sản

Tu bổ để bảo tồn di sản

Liên quan đến sai phạm trong trùng tu, xây dựng tại chùa Khúc Thủy: Chủ tịch xã Cự Khê hứa sẽ... sửa sai!

Liên quan đến sai phạm trong trùng tu, xây dựng tại chùa Khúc Thủy: Chủ tịch xã Cự Khê hứa sẽ... sửa sai!

Khắc phục sai phạm chùa Khúc Thủy

Khắc phục sai phạm chùa Khúc Thủy

Ứng xử với di tích: Chuyện chưa bao giờ cũ

Ứng xử với di tích: Chuyện chưa bao giờ cũ

Nhiều vi phạm tại chùa Khúc Thủy được làm rõ

Nhiều vi phạm tại chùa Khúc Thủy được làm rõ

Khúc Thủy - hình hài cũ chùa nghìn tuổi nay còn đâu?

Khúc Thủy - hình hài cũ chùa nghìn tuổi nay còn đâu?

Yêu cầu làm rõ phần đất Nhân dân 'cung tiến' cho chùa Khúc Thủy

Yêu cầu làm rõ phần đất Nhân dân 'cung tiến' cho chùa Khúc Thủy

Hà Nội báo cáo về sai phạm tu bổ di tích quốc gia Khúc Thủy

Hà Nội báo cáo về sai phạm tu bổ di tích quốc gia Khúc Thủy

Cần xử lý nghiêm việc xâm hại di tích

Cần xử lý nghiêm việc xâm hại di tích

Sửa sai ở di tích quốc gia chùa Khúc Thủy

Sửa sai ở di tích quốc gia chùa Khúc Thủy

Di tích lịch sử văn hóa Khúc Thủy: Phá vỡ không gian chùa Việt

Di tích lịch sử văn hóa Khúc Thủy: Phá vỡ không gian chùa Việt

Hà Nội khắc phục hậu quả việc tự ý tu bổ chùa Khúc Thủy

Hà Nội khắc phục hậu quả việc tự ý tu bổ chùa Khúc Thủy

Di tích lịch sử văn hóa 1.000 tuổi tại Thanh Oai xây mới phô trương, không phép

Di tích lịch sử văn hóa 1.000 tuổi tại Thanh Oai xây mới phô trương, không phép

Lại tu bổ di tích quốc gia như xây mới

Lại tu bổ di tích quốc gia như xây mới

Di tích văn hóa lịch sử Khúc Thủy (Thanh Oai, Hà Nội): Những hình ảnh xây mới đến choáng ngợp

Di tích văn hóa lịch sử Khúc Thủy (Thanh Oai, Hà Nội): Những hình ảnh xây mới đến choáng ngợp

Di tích lịch sử văn hóa Khúc Thủy (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai): Chùa nghìn tuổi đã được xây mới

Di tích lịch sử văn hóa Khúc Thủy (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai): Chùa nghìn tuổi đã được xây mới