Hàng ngàn người chiêm ngưỡng tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á

Hàng ngàn người chiêm ngưỡng tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á

Nhiều câu chuyện kỳ bí ở núi Bà lưu truyền trong dân gian

Nhiều câu chuyện kỳ bí ở núi Bà lưu truyền trong dân gian

Nhiều câu chuyện kỳ bí ở núi Bà lưu truyền trong dân gian

Nhiều câu chuyện kỳ bí ở núi Bà lưu truyền trong dân gian

Biển người đổ về cầu duyên trong lễ hội chùa Ông Núi ở Bình Định

Biển người đổ về cầu duyên trong lễ hội chùa Ông Núi ở Bình Định

Hàng nghìn người đến chùa Ông Núi, ngắm tượng phật cao nhất Đông Nam Á

Hàng nghìn người đến chùa Ông Núi, ngắm tượng phật cao nhất Đông Nam Á

Du khách thập phương trẩy hội Chùa Ông Núi

Du khách thập phương trẩy hội Chùa Ông Núi

Hàng ngàn người chiêm ngưỡng tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á

Hàng ngàn người chiêm ngưỡng tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á

Hàng ngàn người chiêm ngưỡng tượng Phật khổng lồ

Hàng ngàn người chiêm ngưỡng tượng Phật khổng lồ

Nô nức trẩy hội chùa Ông Núi - có lịch sử hơn 300 năm

Nô nức trẩy hội chùa Ông Núi - có lịch sử hơn 300 năm

Hàng nghìn người chiêm ngưỡng tượng phật ngồi cao nhất Đông Nam Á

Hàng nghìn người chiêm ngưỡng tượng phật ngồi cao nhất Đông Nam Á

Tượng Phật trong dự án tâm linh của ông Trần Bắc Hà hút khách

Tượng Phật trong dự án tâm linh của ông Trần Bắc Hà hút khách

Hàng vạn người kéo nhau lên núi ngắm tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á

Hàng vạn người kéo nhau lên núi ngắm tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á

Hàng ngàn người chiêm ngưỡng tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á

Hàng ngàn người chiêm ngưỡng tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á

Chen chân xem tượng Phật ngồi kỳ vĩ ở đất võ

Chen chân xem tượng Phật ngồi kỳ vĩ ở đất võ

Một vòng ven biển Bình Định

Một vòng ven biển Bình Định

Lập hàng rào hạn chế người dự lễ hội chùa Ông Núi

Lập hàng rào hạn chế người dự lễ hội chùa Ông Núi