Phương tiện chở hàng hóa sang cửa khẩu Pò Chài phải có Giấy phép vận tải loại C

Phương tiện chở hàng hóa sang cửa khẩu Pò Chài phải có Giấy phép vận tải loại C

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, kể từ ngày 1/7, lực lượng chức năng phía Trung Quốc yêu cầu phương...
Chính thức dừng thông quan tại cửa khẩu Lũng Vài - Cốc Nam

Chính thức dừng thông quan tại cửa khẩu Lũng Vài - Cốc Nam

Phương tiện vận tải của Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc phải mua bảo hiểm phương tiện

Phương tiện vận tải của Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc phải mua bảo hiểm phương tiện

Phương tiện vận tải nhập cảnh vào Trung Quốc phải mua bảo hiểm

Phương tiện vận tải nhập cảnh vào Trung Quốc phải mua bảo hiểm

Từ ngày 1/7 phương tiện vận tải nhập cảnh vào Trung Quốc phải mua bảo hiểm

Từ ngày 1/7 phương tiện vận tải nhập cảnh vào Trung Quốc phải mua bảo hiểm

Nghỉ tết Thanh Minh, Trung Quốc ngừng thông quan hàng hóa

Nghỉ tết Thanh Minh, Trung Quốc ngừng thông quan hàng hóa

Trốn tránh cách ly: Không vì lợi riêng mà bỏ qua mối nguy chung

Xử lý nghiêm, nếu nghi nhiễm Covid-19 mà không chịu cách ly

Virus Corona xâm nhập Việt Nam: Điểm danh những vụ trốn khỏi khu cách ly và nguyên nhân 'khó đỡ'

Thủ tướng: Tước giấy phép lao động nước ngoài trốn cách ly Covid-19

Tìm thấy người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly sang Trung Quốc

Người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly sang Trung Quốc đã được đưa về nước

Hơn 5.000 tấn nông sản được xuất qua cửa khẩu Lạng Sơn mỗi ngày