Phát hiện thi thể ngư dân trên tàu cá không số hiệu

Phát hiện thi thể ngư dân trên tàu cá không số hiệu

Thấy một tàu cá không có số đăng ký không vào trạm kiểm soát biên phòng làm thủ tục nhập bến, lực lượng...
Một ngư dân Quảng Nam tử vong trên biển

Một ngư dân Quảng Nam tử vong trên biển

Quảng Nam điều tra nguyên nhân một ngư dân tử vong khi đang hành nghề trên biển

Quảng Nam điều tra nguyên nhân một ngư dân tử vong khi đang hành nghề trên biển

Một ngư dân Quảng Nam tử vong trên biển

Một ngư dân Quảng Nam tử vong trên biển

Một ngư dân tử vong khi đang đánh bắt trên biển

Một ngư dân tử vong khi đang đánh bắt trên biển

Một ngư dân tử vong khi đang hành nghề trên biển

Một ngư dân tử vong khi đang hành nghề trên biển

Mùa Cầu Ngư ở xứ Quảng

Ngư dân Tam Quang tổ chức lễ hội cầu ngư

Quảng Nam: Ngư dân xã Tam Quang tổ chức Lễ hội cầu ngư

Lễ hội cầu ngư tại vùng biển Quảng Nam

Quảng Nam: Lễ hội cầu ngư của người dân vùng biển Tam Quang