Em Chủ tịch HĐQT tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC) vừa bán ra gần 200.000 cổ phiếu

Em Chủ tịch HĐQT tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC) vừa bán ra gần 200.000 cổ phiếu

Người nhà lãnh đạo tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán HDC – sàn HOSE) vừa...
Giá tăng, HDC muốn bán hết 640.829 cổ phiếu quỹ

Giá tăng, HDC muốn bán hết 640.829 cổ phiếu quỹ

Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC) đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC) đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Giá tăng, Chứng khoán Công Thương muốn bán sạch gần 2,8 triệu cổ phiếu HDC

Giá tăng, Chứng khoán Công Thương muốn bán sạch gần 2,8 triệu cổ phiếu HDC

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

HODECO kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

HODECO kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC): Em Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu

Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC): Em Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu

Tận dụng sóng tăng, Thành viên HĐQT Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC) bán ra cổ phiếu

Tận dụng sóng tăng, Thành viên HĐQT Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC) bán ra cổ phiếu

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/11

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/11

Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Cổ đông lớn Trần Minh Chính tiếp tục mua thêm 250.00 cổ phiếu

Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Cổ đông lớn Trần Minh Chính tiếp tục mua thêm 250.00 cổ phiếu

HDC báo lãi sau thuế 31 tỷ đồng trong quý III, tăng 23%

HDC báo lãi sau thuế 31 tỷ đồng trong quý III, tăng 23%

Quý III/2020, Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) báo lãi ròng tăng 24%

Thị giá cổ phiếu HDC, LHG tăng mạnh nhờ cổ đông mới mua vào

Thị giá cổ phiếu HDC, LHG tăng mạnh nhờ cổ đông mới mua vào

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/9

Một nhà đầu tư liên tục gom vào cổ phiếu Hodeco (HDC)

Một nhà đầu tư liên tục gom vào cổ phiếu Hodeco (HDC)

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/5

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/5

Hodeco (HDC) bắt đầu mua vào cổ phiếu quỹ từ 1/4

Hodeco (HDC) bắt đầu mua vào cổ phiếu quỹ từ 1/4

Hodeco (HDC) đặt mục tiêu lãi trước thuế 250 tỷ đồng năm 2020, dự kiến mua 2 triệu cổ phiếu quỹ

Hodeco (HDC) đặt mục tiêu lãi trước thuế 250 tỷ đồng năm 2020, dự kiến mua 2 triệu cổ phiếu quỹ

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/2

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/2

Chủ tịch Hodeco (HDC) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu

Chủ tịch Hodeco (HDC) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/10

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/10