Tin sốc về cổ tức có thể đẩy giá cổ phiếu CTR?

Tin sốc về cổ tức có thể đẩy giá cổ phiếu CTR?

Giá cổ phiếu CTR của Công trình Viettel chỉ tăng 1,6% trong vòng 3 tháng qua. Hôm 16/4, công ty thông báo...
Viettel 'ế' hơn 3,3 triệu cổ phiếu CTR

Viettel 'ế' hơn 3,3 triệu cổ phiếu CTR

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/12

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/12

19 nhà đầu tư đăng ký mua 57% vốn CTR mà Viettel mang ra đấu giá

19 nhà đầu tư đăng ký mua 57% vốn CTR mà Viettel mang ra đấu giá

19 nhà đầu tư chỉ đăng ký mua 57% số lượng cổ phần CTR do Viettel bán đấu giá

19 nhà đầu tư chỉ đăng ký mua 57% số lượng cổ phần CTR do Viettel bán đấu giá

Thoái vốn, Viettel chọn đúng 'điểm rơi'

Thoái vốn, Viettel chọn đúng 'điểm rơi'

Cổ phiếu Viettel 'dậy sóng', VN-Index tăng hơn 4 điểm với lực kéo từ nhóm Bluechips

Cổ phiếu Viettel 'dậy sóng', VN-Index tăng hơn 4 điểm với lực kéo từ nhóm Bluechips

Ông lớn Viettel liên tục rao bán cổ phiếu

Ông lớn Viettel liên tục rao bán cổ phiếu

Trước thời điểm Tập đoàn thoái vốn, các doanh nghiệp 'họ Viettel' đang làm ăn ra sao?

Trước thời điểm Tập đoàn thoái vốn, các doanh nghiệp 'họ Viettel' đang làm ăn ra sao?

Bán đấu giá gần 7,75 triệu cổ phần của CRT

Bán đấu giá gần 7,75 triệu cổ phần của CRT

Hơn 630.000 cổ phần của Công ty Tư vấn Thiết kế Viettel có giá khởi điểm 27.500 đồng/cổ phần

Hơn 630.000 cổ phần của Công ty Tư vấn Thiết kế Viettel có giá khởi điểm 27.500 đồng/cổ phần

Viettel bán đấu giá 7,75 triệu cổ phiếu CTR giá khởi điểm 46.600 đồng

Viettel bán đấu giá 7,75 triệu cổ phiếu CTR giá khởi điểm 46.600 đồng

Sau cổ phiếu của Viettel Post, Viettel bán đấu giá hơn 7,7 triệu cổ phiếu CTR

Sau cổ phiếu của Viettel Post, Viettel bán đấu giá hơn 7,7 triệu cổ phiếu CTR

Viettel bán đấu giá hơn 7,7 triệu cổ phiếu CTR với giá 43.100 đồng/cp

Viettel bán đấu giá hơn 7,7 triệu cổ phiếu CTR với giá 43.100 đồng/cp

13 nhà đầu tư muốn mua 6% cổ phần Viettel Post, khối ngoại đăng ký 6 triệu cổ phần

13 nhà đầu tư muốn mua 6% cổ phần Viettel Post, khối ngoại đăng ký 6 triệu cổ phần

Sau Viettel Post, Viettel sẽ bán đấu giá 7,75 triệu cổ phiếu của Viettel Construction vào tháng 12

Sau Viettel Post, Viettel sẽ bán đấu giá 7,75 triệu cổ phiếu của Viettel Construction vào tháng 12

Công trình Viettel (CTR): Quý III/2020 doanh thu đạt 1.549,8 ty đồng, tăng gần 24%

Công trình Viettel (CTR): Quý III/2020 doanh thu đạt 1.549,8 ty đồng, tăng gần 24%

Công trình Viettel (CTR) báo lãi sau thuế quý III đạt 70 tỷ đồng, tăng 46%

Công trình Viettel (CTR) báo lãi sau thuế quý III đạt 70 tỷ đồng, tăng 46%