Camimex Group (CMX) sẽ phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/CP

Camimex Group (CMX) sẽ phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/CP

HĐQT CTCP Camimex Group (CMX – sàn HOSE) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
KB Securities vừa mua vào cổ phiếu Camimex Group (CMX)

KB Securities vừa mua vào cổ phiếu Camimex Group (CMX)

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/11

Một lãnh đạo Camimex Group (CMX) mua vào 100.000 cổ phiếu

Một lãnh đạo Camimex Group (CMX) mua vào 100.000 cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/10

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/10

Camimex Group (CMX): Quý III/2020 lợi nhuận đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 11,3%

Camimex Group (CMX): Quý III/2020 lợi nhuận đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 11,3%

Lãnh đạo Camimex Group (CMX) ồ ạt bán ra

Lãnh đạo Camimex Group (CMX) ồ ạt bán ra

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/10

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/10

Lãnh đạo Camimex Group (CMX) đồng loạt đăng ký bán ra cổ phiếu

Lãnh đạo Camimex Group (CMX) đồng loạt đăng ký bán ra cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/10

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/10

Camimex Group (CMX) Thành viên HĐQT đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu

Camimex Group (CMX) Thành viên HĐQT đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu

Con Chủ tịch HĐQT Camimex Group (CMX) đăng ký mua 600.000 cổ phiếu

Con Chủ tịch HĐQT Camimex Group (CMX) đăng ký mua 600.000 cổ phiếu

'Lạ lùng' giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo Camimex Group (CMX)

'Lạ lùng' giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo Camimex Group (CMX)

Camimex Group (CMX) dự kiến giảm hơn 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm

Camimex Group (CMX) dự kiến giảm hơn 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm

Mùa báo cáo soát xét: Tái diễn 'màn nhảy múa' của những con số

Mùa báo cáo soát xét: Tái diễn 'màn nhảy múa' của những con số

Cổ phiếu ngành tôm tăng mạnh nhờ thuế xuất vào Mỹ về 0%

Cổ phiếu ngành tôm tăng mạnh nhờ thuế xuất vào Mỹ về 0%

Có EVFTA, cổ phiếu dệt may-thủy sản còn nóng?

Có EVFTA, cổ phiếu dệt may-thủy sản còn nóng?