Làm ngơ cho 'đất tặc'

Làm ngơ cho 'đất tặc'

Tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra trong thời gian dài, khiến tài nguyên đất bị thất thoát với số...