Đâm vào xe ba gác chở luồng, người đàn ông tử vong thương tâm

Đâm vào xe ba gác chở luồng, người đàn ông tử vong thương tâm

Vĩnh biệt chú Sáu!

Vĩnh biệt chú Sáu!

Phát hiện bé trai nguyên dây rốn nằm trong thùng giấy, đặt trước điếm canh đê

Phát hiện bé trai nguyên dây rốn nằm trong thùng giấy, đặt trước điếm canh đê

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên đê

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên đê

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần điếm canh đê

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần điếm canh đê

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên đê, cơ thể tím tái

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên đê, cơ thể tím tái

Thái Bình: Bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị bỏ rơi trong thùng carton

Thái Bình: Bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị bỏ rơi trong thùng carton

Bé trai sơ sinh 3,3kg bị bỏ rơi ngoài điếm canh đê

Bé trai sơ sinh 3,3kg bị bỏ rơi ngoài điếm canh đê

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ngoài điếm canh đê

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ngoài điếm canh đê

Phát hiện cháu bé chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi ngoài điếm canh đê

Phát hiện cháu bé chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi ngoài điếm canh đê