Sức khỏe các ngư dân Quảng Bình bị ngộ độc khí đang tiến triển tốt

Sức khỏe các ngư dân Quảng Bình bị ngộ độc khí đang tiến triển tốt

Vụ xuống hầm cá, 1 người chết 4 người nguy kịch: Ngư dân kể lại giây phút hít phải khí độc

Vụ xuống hầm cá, 1 người chết 4 người nguy kịch: Ngư dân kể lại giây phút hít phải khí độc

1 người chết, 4 người nguy kịch vì ngộ độc khí trong hầm cá

1 người chết, 4 người nguy kịch vì ngộ độc khí trong hầm cá

Mở hầm lạnh trữ cá trên tàu, 1 người chết, 4 người nguy kịch vì ngộ độc khí

Mở hầm lạnh trữ cá trên tàu, 1 người chết, 4 người nguy kịch vì ngộ độc khí

Vào hầm chứa cá, 1 người chết, 5 nguy kịch vì ngộ độc khí

Vào hầm chứa cá, 1 người chết, 5 nguy kịch vì ngộ độc khí

Quảng Bình: 1 người chết, 4 người nguy kịch vì ngộ độc khí trong hầm cá

Quảng Bình: 1 người chết, 4 người nguy kịch vì ngộ độc khí trong hầm cá

Quảng Bình: 1 người tử vong, 4 người nguy kịch vì ngộ độc khí trên tàu

Quảng Bình: 1 người tử vong, 4 người nguy kịch vì ngộ độc khí trên tàu

Ngộ độc khí trên tàu cá, 4 thuyền viên nguy kịch

Ngộ độc khí trên tàu cá, 4 thuyền viên nguy kịch