Di dời ga đường sắt khỏi nội đô vì ùn tắc hay 'đất vàng'?

Di dời ga đường sắt khỏi nội đô vì ùn tắc hay 'đất vàng'?

Dư luận nghi ngại và đặt câu hỏi, mục đích của việc di dời ga đường sắt ra khỏi nội đô chỉ nhắm vào quỹ...
Bình Định: Khu Kinh tế Nhơn Hội ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị trước công nghiệp

Bình Định: Khu Kinh tế Nhơn Hội ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị trước công nghiệp

Cảng Quy Nhơn nên dừng lại ở mức 10 triệu tấn hàng hóa/năm

Cảng Quy Nhơn nên dừng lại ở mức 10 triệu tấn hàng hóa/năm

Cảng Quy Nhơn nên dừng lại ở mức 10 triệu tấn hàng hóa/năm

Cảng Quy Nhơn nên dừng lại ở mức 10 triệu tấn hàng hóa/năm

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Đóng cửa các trạm BOT hư hỏng kéo dài, không sửa chữa

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Đóng cửa các trạm BOT hư hỏng kéo dài, không sửa chữa

Cảng Quy Nhơn: Cần mô hình quản trị mới để miền Trung 'cất cánh'

Cảng Quy Nhơn: Cần mô hình quản trị mới để miền Trung 'cất cánh'