Phát hiện thêm 1.542 tấn xi măng Hoàng Mai giả nhãn mác xi măng Long Sơn

Phát hiện thêm 1.542 tấn xi măng Hoàng Mai giả nhãn mác xi măng Long Sơn

Yêu cầu làm rõ vụ giả nhãn mác bao bì hơn 18.000 tấn xi măng

Yêu cầu làm rõ vụ giả nhãn mác bao bì hơn 18.000 tấn xi măng

Khẩn trương điều tra lô xi măng hơn 20 tỷ đồng giả nhãn mác, bao bì

Khẩn trương điều tra lô xi măng hơn 20 tỷ đồng giả nhãn mác, bao bì

Đề nghị khẩn trương điều tra vụ bắt hơn 18 ngàn tấn xi măng có dấu hiệu giả mạo

Đề nghị khẩn trương điều tra vụ bắt hơn 18 ngàn tấn xi măng có dấu hiệu giả mạo

Bắt vụ làm giả 18.000 tấn xi măng Long Sơn để xuất khẩu

Bắt vụ làm giả 18.000 tấn xi măng Long Sơn để xuất khẩu

Hơn 18.000 tấn xi măng giả nhãn mác trị giá hơn 20 tỷ đồng bị bắt giữ

Hơn 18.000 tấn xi măng giả nhãn mác trị giá hơn 20 tỷ đồng bị bắt giữ

Thanh Hóa: Bắt giữ hơn 18 nghìn tấn xi măng giả nhãn mác

Thanh Hóa: Bắt giữ hơn 18 nghìn tấn xi măng giả nhãn mác

Bắt quả tang 18.000 tấn xi măng Hoàng Mai gắn mác xi măng Long Sơn để xuất khẩu

Bắt quả tang 18.000 tấn xi măng Hoàng Mai gắn mác xi măng Long Sơn để xuất khẩu

Thanh Hóa: Phát hiện, bắt giữ hơn 18 nghìn tấn xi măng giả

Thanh Hóa: Phát hiện, bắt giữ hơn 18 nghìn tấn xi măng giả

Thanh Hóa: Bắt giữ hơn 18 nghìn tấn xi măng giả nhãn mác, bao bì

Thanh Hóa: Bắt giữ hơn 18 nghìn tấn xi măng giả nhãn mác, bao bì