Bao nhiêu trường cao đẳng sư phạm đã sáp nhập vào các trường khác?

Đến nay, trên cả nước còn lại 22 trường cao đẳng sư phạm trong đó có 03 trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và 19 trường thuộc UBND tỉnh.

Thành ủy Tân An thông tin kết quả thẩm tra, xác minh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra không có bằng cấp 3?

Chưa hoàn thành chương trình giáo dục THPT thì ông Trần Văn Đon – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Tân An (tỉnh Long An) không thể khai vào lý lịch trình độ giáo dục phổ thông là 12/12.