Bao nhiêu trường cao đẳng sư phạm đã sáp nhập vào các trường khác?

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
Gốc

Đến nay, trên cả nước còn lại 22 trường cao đẳng sư phạm trong đó có 03 trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và 19 trường thuộc UBND tỉnh.

Trong báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, khi đánh giá về kết quả sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Đây là căn cứ để triển khai sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục-đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai; quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định thành lập Phân hiệu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại tỉnh Hà Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam.

Về việc sáp nhập trường cao đẳng sư phạm vào các trường cao đẳng khác thành trường cao đẳng cộng đồng (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành 07 Quyết định thành lập, sáp nhập các trường), cụ thể:

Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp Y tế Kon Tum và Trường Trung cấp Nghề Kon Tum;

Quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và du lịch Hưng Yên vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên;

Quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Trung cấp Y tế, Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;

Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Bình Phước trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước, Trường cao đẳng Y tế Bình Phước và Trường Cao đẳng nghề Bình Phước;

 Ảnh minh họa: T.L

Ảnh minh họa: T.L

Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Vĩnh Long trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long và Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long;

Quyết định về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính, Trường Cao đẳng Y tế và Trường Cao đẳng Sư phạm thành Trường Cao đẳng Thái Nguyên;

Quyết định về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Văn hóa, nghệ thuật và du lịch Yên Bái, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Trường Mầm non Thực hành trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo vào Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái và đổi tên thành Trường Cao đẳng Yên Bái.

Về việc giải thể trường cao đẳng sư phạm: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định giải thể Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau (Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Quyết định chuyển toàn bộ giảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất về Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau).

Đến nay, trên cả nước còn lại 22 trường cao đẳng sư phạm trong đó có 03 trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và 19 trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh.

Linh Hương

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/bao-nhieu-truong-cao-dang-su-pham-da-sap-nhap-vao-cac-truong-khac-post229198.gd