Hoạt động M&A toàn cầu tăng trưởng chậm nhất trong hai năm

Hoạt động M&A toàn cầu tăng trưởng chậm nhất trong hai năm

Thống kê từ Refinitiv cho thấy, từ đầu năm 2019 đến nay, tổng giá trị các thương vụ M&A chỉ đạt 2.800 tỷ...