Kiên quyết thu hồi dự án Thủy điện Đắk Di 4

Kiên quyết thu hồi dự án Thủy điện Đắk Di 4

UBND tỉnh Quảng Nam vừa làm việc với chủ đầu tư và thông báo thu hồi dự án Thủy điện Đắc Di 4 do không tuân...
Chủ đầu tư Thủy điện Đắc Di 4 làm sai còn đòi kiện chính quyền?

Chủ đầu tư Thủy điện Đắc Di 4 làm sai còn đòi kiện chính quyền?

Quảng Nam chính thức dừng dự án thủy điện Đăk Di 4

Quảng Nam chính thức dừng dự án thủy điện Đăk Di 4

Chấm dứt nghiên cứu đầu tư và thu hồi dự án thủy điện Đắk Di 4

Chấm dứt nghiên cứu đầu tư và thu hồi dự án thủy điện Đắk Di 4

Bị dọa kiện, Phó Chủ tịch Quảng Nam nói 'sẵn sàng hầu tòa'

Bị dọa kiện, Phó Chủ tịch Quảng Nam nói 'sẵn sàng hầu tòa'

Thủy điện Đăk Di 4 không thực hiện đúng cam kết

Thủy điện Đăk Di 4 không thực hiện đúng cam kết

Bị DN dọa kiện, Phó chủ tịch Quảng Nam nói sẵn sàng hầu tòa

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam: Tôi sẵn sàng hầu tòa

Quảng Nam hết kiên nhẫn với chủ đầu tư dự án thủy điện Đăk Di 4

Tại sao Quảng Nam mạnh tay thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4?