Cơ hội đến thăm Thụy Điển chỉ với 1 ý tưởng sáng tạo

Cơ hội đến thăm Thụy Điển chỉ với 1 ý tưởng sáng tạo

Cuộc thi Sáng tạo như người Thụy Điển: Cơ hội đi Thụy Điển cho các sinh viên Việt Nam

Cuộc thi Sáng tạo như người Thụy Điển: Cơ hội đi Thụy Điển cho các sinh viên Việt Nam

Phát động Cuộc thi 'Sáng tạo như người Thụy Điển' 2018

Phát động Cuộc thi 'Sáng tạo như người Thụy Điển' 2018

Gửi ý tưởng sáng tạo giúp thành phố bền vững để 'ẵm' giải đi Thụy Điển

Gửi ý tưởng sáng tạo giúp thành phố bền vững để 'ẵm' giải đi Thụy Điển

Phát động cuộc thi Sáng tạo như người Thụy Điển

Phát động cuộc thi Sáng tạo như người Thụy Điển

Phát động Cuộc thi 'Sáng tạo như người Thụy Điển' năm 2018

Phát động Cuộc thi 'Sáng tạo như người Thụy Điển' năm 2018

Phát động cuộc thi Sáng tạo như người Thụy Điển năm 2018

Phát động cuộc thi Sáng tạo như người Thụy Điển năm 2018

Khởi động cuộc thi sáng tạo dành cho sinh viên Việt Nam

Khởi động cuộc thi sáng tạo dành cho sinh viên Việt Nam