Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ mỏ khai thác đá Ngọc Hải 'bức tử' người dân để tìm phương án giải quyết

Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ mỏ khai thác đá Ngọc Hải 'bức tử' người dân để tìm phương án giải quyết

Đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm đá bay vào nhà, nhiều người dân suýt mất mạng

Đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm đá bay vào nhà, nhiều người dân suýt mất mạng

Phải dừng ngay việc sử dụng vật liệu nổ để phá đá của Công ty Ngọc Hải

Phải dừng ngay việc sử dụng vật liệu nổ để phá đá của Công ty Ngọc Hải

Nổ mìn khai thác đá đe dọa người dân: Chính quyền Hà Tĩnh vào cuộc

Nổ mìn khai thác đá đe dọa người dân: Chính quyền Hà Tĩnh vào cuộc

Nhân chứng thoát chết kể lại giây phút đá văng do doanh nghiệp nổ mìn

Nhân chứng thoát chết kể lại giây phút đá văng do doanh nghiệp nổ mìn

Hà Tĩnh: Mỏ khai thác đá Ngọc Hải 'bức tử' hàng chục hộ dân

Hà Tĩnh: Mỏ khai thác đá Ngọc Hải 'bức tử' hàng chục hộ dân

Hà Tĩnh: Nổ lớn, đá 'tử thần' bay vào nhà dân, nhiều người suýt mất mạng

Hà Tĩnh: Nổ lớn, đá 'tử thần' bay vào nhà dân, nhiều người suýt mất mạng

Dân đào đường phản đối mỏ đá nổ mìn gây nguy hiểm

Dân đào đường phản đối mỏ đá nổ mìn gây nguy hiểm

Dân đào đường chặn xe vào mỏ đá nổ mìn tạo đá bay nguy hiểm

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, dân chạy tán loạn vì sợ chết

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, dân chạy tán loạn vì sợ chết

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp nổ mìn, đá bay thẳng vào nhà dân

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp nổ mìn, đá bay thẳng vào nhà dân

Một người dân suýt chết vì doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

Một người dân suýt chết vì doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

Hà Tĩnh: Người dân chạy tán loạn khi doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

'Xẻ thịt' đất vàng cho thuê trái phép, Công ty Thực phẩm miền Bắc thu 22 tỷ đồng bất hợp pháp

'Xẻ thịt' đất vàng cho thuê trái phép, Công ty Thực phẩm miền Bắc thu 22 tỷ đồng bất hợp pháp

Cho thuê tài sản trái phép: Công ty Thực phẩm miền Bắc thu 22 tỷ đồng bất hợp pháp?

Cho thuê tài sản trái phép: Công ty Thực phẩm miền Bắc thu 22 tỷ đồng bất hợp pháp?