Verdun - Khi chiến thắng cũng chính là thất bại

Verdun - Khi chiến thắng cũng chính là thất bại

Ngày 19-12-1916, tất cả mọi tiếng súng câm bặt, chỉ còn những thây người nằm la liệt trên những bãi chiến...