Gái làng chạy tán loạn trong lễ hội ném cà chua ở Thanh Hóa

Gái làng chạy tán loạn trong lễ hội ném cà chua ở Thanh Hóa

Giải cứu trộm chó nhiễm HIV, công an dính máu đối tượng

Giải cứu trộm chó nhiễm HIV, công an dính máu đối tượng

Ba công an bị phơi nhiễm HIV sau khi khống chế kẻ trộm chó

Ba công an bị phơi nhiễm HIV sau khi khống chế kẻ trộm chó

3 chiến sĩ Công an phải điều trị phơi nhiễm HIV khi xử lý vụ trộm chó

3 chiến sĩ Công an phải điều trị phơi nhiễm HIV khi xử lý vụ trộm chó

Bắt 2 kẻ trộm chó, 3 chiến sĩ công an bị phơi nhiễm HIV

Bắt 2 kẻ trộm chó, 3 chiến sĩ công an bị phơi nhiễm HIV

Ba chiến sĩ công an nghi phơi nhiễm HIV khi bắt kẻ trộm chó

Ba chiến sĩ công an nghi phơi nhiễm HIV khi bắt kẻ trộm chó

Ba cán bộ, chiến sĩ được phòng, chống nguy cơ phơi nhiễm HIV sau khi truy bắt tội phạm

Bắt đối tượng trộm chó, 3 công an bị phơi nhiễm HIV

3 công an bị phơi nhiễm HIV sau khi vây bắt đối tượng trộm chó

Bắt nhóm trộm chó, 3 công an bị phơi nhiễm HIV

Khống chế 2 kẻ trộm chó, 3 công an bị phơi nhiễm HIV

Giải cứu 2 kẻ trộm chó nhiễm HIV, 3 công an Thanh Hóa bị phơi nhiễm

Giải cứu trộm chó, 3 cán bộ công an phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV

3 chiến sỹ công an phơi nhiễm HIV khi bắt kẻ trộm chó

3 chiến sĩ công an bị phơi nhiễm HIV khi giải cứu kẻ trộm chó