Ninh Bình: Chiến sĩ Công an 'nhặt được của rơi, trả người đánh mất'

Ninh Bình: Chiến sĩ Công an 'nhặt được của rơi, trả người đánh mất'

Chiến sĩ Công an nhặt được hơn 12 triệu đồng tìm trả lại cho người đánh mất

Chiến sĩ Công an nhặt được hơn 12 triệu đồng tìm trả lại cho người đánh mất

Bắt giữ đối tượng cạy phá hòm công đức trong chùa, trộm hơn 8 triệu đồng

Bắt giữ đối tượng cạy phá hòm công đức trong chùa, trộm hơn 8 triệu đồng

Lẻn vào chùa cạy phá hòm công đức, trộm hơn 8 triệu đồng

Lẻn vào chùa cạy phá hòm công đức, trộm hơn 8 triệu đồng

Ninh Bình: Đối tượng 'đột nhập' nhà chùa trộm tiền công đức

Ninh Bình: Đối tượng 'đột nhập' nhà chùa trộm tiền công đức

Gã đàn ông lẻn vào chùa trộm tiền trong hòm công đức

Gã đàn ông lẻn vào chùa trộm tiền trong hòm công đức

Ninh Bình: Bắt đối tượng trộm tiền công đức trong chùa

Ninh Bình: Bắt đối tượng trộm tiền công đức trong chùa

Gã đàn ông lẻn vào chùa trộm hơn 8 triệu trong hòm công đức

Gã đàn ông lẻn vào chùa trộm hơn 8 triệu trong hòm công đức