Tìm được thi thể hai nam sinh mất tích khi tắm biển Tân Trà

Tìm được thi thể hai nam sinh mất tích khi tắm biển Tân Trà

Tìm thấy hai học sinh bị sóng cuốn mất tích

Tìm thấy hai học sinh bị sóng cuốn mất tích

Tìm thấy một trong hai học sinh tắm biển mất tích ở Đà Nẵng

2 học sinh tắm biển mất tích ở Đà Nẵng: Đã tìm được thi thể một nạn nhân

2 học sinh tắm biển mất tích ở Đà Nẵng: Đã tìm được thi thể một nạn nhân

Hai học sinh mất tích khi tắm biển, một thi thể trôi dạt vào Quảng Nam

Hai học sinh mất tích khi tắm biển, một thi thể trôi dạt vào Quảng Nam

Tìm thấy thi thể nam sinh Đà Nẵng tại bờ biển Quảng Nam

Tìm thấy thi thể nam sinh Đà Nẵng tại bờ biển Quảng Nam

Tìm thấy thi thể một trong 2 học sinh bị sóng cuốn trôi ở Đà Nẵng

Tìm thấy thi thể một trong 2 học sinh bị sóng cuốn trôi ở Đà Nẵng

Trắng đêm tìm 2 học sinh mất tích khi tắm biển ở Đà Nẵng

Trắng đêm tìm 2 học sinh mất tích khi tắm biển ở Đà Nẵng

Hai học sinh bị sóng biển cuốn mất tích ở Đà Nẵng

Hai học sinh bị sóng biển cuốn mất tích ở Đà Nẵng

2 học sinh bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển

2 học sinh bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển

Đà Nẵng: 6 học sinh tắm biển, 2 em bị sóng cuốn mất tích

Đà Nẵng: 6 học sinh tắm biển, 2 em bị sóng cuốn mất tích

Hai học sinh bị sóng cuốn mất tích trên biển Đà Nẵng

Hai học sinh bị sóng cuốn mất tích trên biển Đà Nẵng