Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ về đất liền cấp cứu khẩn cấp

Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ về đất liền cấp cứu khẩn cấp

Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ não về đất liền cấp cứu

Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ não về đất liền cấp cứu

Ngư dân đột quỵ não được máy bay trực thăng đưa vào đất liền cấp cứu

Ngư dân đột quỵ não được máy bay trực thăng đưa vào đất liền cấp cứu

Kịp thời điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân bị đột quỵ não

Kịp thời điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân bị đột quỵ não

Máy bay trực thăng vượt thời tiết xấu chuyển bệnh nhân từ Trường Sa vào đất liền cấp cứu

Máy bay trực thăng vượt thời tiết xấu chuyển bệnh nhân từ Trường Sa vào đất liền cấp cứu

Tích cực điều trị ngư dân gặp nạn chuyển từ đảo Sơn Ca vào đất liền

Tích cực điều trị ngư dân gặp nạn chuyển từ đảo Sơn Ca vào đất liền

Cứu hộ và cấp cứu thành công 4 ngư dân bị nạn

Cứu hộ và cấp cứu thành công 4 ngư dân bị nạn

Cứu nạn 3 ngư dân chìm tàu đánh cá ở vùng biển Trường Sa

Cứu nạn 3 ngư dân chìm tàu đánh cá ở vùng biển Trường Sa

Tàu KN - 402 cứu sống 3 ngư dân trên vùng biển Trường Sa

Tàu KN - 402 cứu sống 3 ngư dân trên vùng biển Trường Sa

Một ngư dân bị thanh gỗ nặng khoảng 50kg rơi trúng đầu

Một ngư dân bị thanh gỗ nặng khoảng 50kg rơi trúng đầu