Hơn 200.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa tin giáo chủ bất tử

Hơn 200.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa tin giáo chủ bất tử

CNN thâm nhập con đường nguy cơ virus corona lây lan trong giáo phái Tân Thiên Địa

CNN thâm nhập con đường nguy cơ virus corona lây lan trong giáo phái Tân Thiên Địa

Lý giải con đường lây truyền Covid-19 qua giáo phái Tân Thiên Địa

Lý giải con đường lây truyền Covid-19 qua giáo phái Tân Thiên Địa

Con đường lây lan virus trong giáo phái Tân Thiên Địa bí ẩn ở Hàn Quốc

Con đường lây lan virus trong giáo phái Tân Thiên Địa bí ẩn ở Hàn Quốc

Bí mật về giáo phái Tân Thiên Địa – tâm điểm bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc

Bí mật về giáo phái Tân Thiên Địa – tâm điểm bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc

Cảnh báo chùm bệnh Covid-19 có thể đang ở các thành phố lớn nhất Hàn Quốc

Cảnh báo chùm bệnh Covid-19 có thể đang ở các thành phố lớn nhất Hàn Quốc

433 người nhiễm corona ở Hàn Quốc, Seoul 'không còn là nơi an toàn'