Dự án Flamingo Cát Bà tàn phá khu dự trữ sinh quyển thế giới?

Dự án Flamingo Cát Bà tàn phá khu dự trữ sinh quyển thế giới?

Lạ lùng phà chở máy xúc 'lạc' vào bãi tắm ở Cát Bà

Lạ lùng phà chở máy xúc 'lạc' vào bãi tắm ở Cát Bà

Du khách hoảng loạn khi tàu kéo đẩy và phà bị sóng đánh dạt vào bãi tắm

Du khách hoảng loạn khi tàu kéo đẩy và phà bị sóng đánh dạt vào bãi tắm

Du khách hoảng loạn khi tàu kéo đẩy và phà bị sóng đánh dạt vào bãi tắm

Du khách hoảng loạn khi tàu kéo đẩy và phà bị sóng đánh dạt vào bãi tắm

Thanh tra 'siêu' dự án Flamingo Cát Bà

Thanh tra 'siêu' dự án Flamingo Cát Bà

Bộ Tài Nguyên và Môi trường thanh tra dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Bộ Tài Nguyên và Môi trường thanh tra dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Thanh tra dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Thanh tra dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Cát Bà 'tan tành' bởi siêu dự án

Cát Bà 'tan tành' bởi siêu dự án

Đã sáng tỏ những 'nghi vấn' ở dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Đã sáng tỏ những 'nghi vấn' ở dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort