Flamingo Cát Bà Beach Resort: Chưa có kết luận thanh tra dự án

Flamingo Cát Bà Beach Resort: Chưa có kết luận thanh tra dự án

Lạ lùng phà chở máy xúc 'lạc' vào bãi tắm ở Cát Bà

Lạ lùng phà chở máy xúc 'lạc' vào bãi tắm ở Cát Bà

Du khách hoảng loạn khi tàu kéo đẩy và phà bị sóng đánh dạt vào bãi tắm

Du khách hoảng loạn khi tàu kéo đẩy và phà bị sóng đánh dạt vào bãi tắm

Du khách hoảng loạn khi tàu kéo đẩy và phà bị sóng đánh dạt vào bãi tắm

Du khách hoảng loạn khi tàu kéo đẩy và phà bị sóng đánh dạt vào bãi tắm

Thanh tra 'siêu' dự án Flamingo Cát Bà

Thanh tra 'siêu' dự án Flamingo Cát Bà

Bộ Tài Nguyên và Môi trường thanh tra dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Bộ Tài Nguyên và Môi trường thanh tra dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Thanh tra dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Thanh tra dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Cát Bà 'tan tành' bởi siêu dự án

Cát Bà 'tan tành' bởi siêu dự án

Đã sáng tỏ những 'nghi vấn' ở dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Đã sáng tỏ những 'nghi vấn' ở dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Hải Phòng: Dự án Flamingo có làm 'biến dạng' bãi tắm Cát Cò 1?

Hải Phòng: Dự án Flamingo có làm 'biến dạng' bãi tắm Cát Cò 1?