Chùa Hoành Nha

Chùa Hoành Nha

Hoàng Anh Tuấn
Lối đạo tôi đi đong đầy dáng mẹ

Lối đạo tôi đi đong đầy dáng mẹ

Tại chùa Phúc Khánh: Có dấu hiệu biến tướng lễ cầu an

Tại chùa Phúc Khánh: Có dấu hiệu biến tướng lễ cầu an

Đặt thứ này dưới đáy bát hương, kiểu gì tổ tiên cũng phù hộ, chẳng mấy mà giàu 'nứt đố đổ vách'

Đặt thứ này dưới đáy bát hương, kiểu gì tổ tiên cũng phù hộ, chẳng mấy mà giàu 'nứt đố đổ vách'

Một cuộc đời ở lại…

Một cuộc đời ở lại…

Giăng lưới bắt chim - mối ngờ thiên cổ

Giăng lưới bắt chim - mối ngờ thiên cổ

Dưới cành phan đỏ

Dưới cành phan đỏ

Tại sao phải nhẫn?

Tại sao phải nhẫn?

Tường Long, danh lam đệ nhất tháp

Tường Long, danh lam đệ nhất tháp

Một lần lạc bước Vô Vi

Một lần lạc bước Vô Vi