Israel gấp rút đóng cửa hệ thống GD

Israel gấp rút đóng cửa hệ thống GD

Chính phủ Israel đã bỏ phiếu để đóng cửa hệ thống GD sớm nhất vào hôm nay (16/9) - một ngày trước khi một...