Việt Nam mua điện 'khủng' từ Lào

Việt Nam mua điện 'khủng' từ Lào

EVN vừa ký kết hợp đồng mua bán điện với hai tập đoàn hàng đầu của Lào là Phongsubthavy và Chealun Sekong...

Tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và chống tham nhũng chính sách

Không để thiếu điện ảnh hưởng tới sản xuất, đời sống nhân dân

Không để thiếu điện ảnh hưởng tới sản xuất, đời sống nhân dân

Thủ tướng lo lắng vì nhiều dự án điện chậm tiến độ

Thủ tướng lo lắng vì nhiều dự án điện chậm tiến độ

Thủ tướng: Không được để thiếu điện là một mệnh lệnh

Thủ tướng: Không được để thiếu điện là một mệnh lệnh

Thủ tướng: Không để thiếu điện là mệnh lệnh

Thủ tướng: Không để thiếu điện là mệnh lệnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào

Làm gì để triển khai nhanh dự án điện?

Làm gì để triển khai nhanh dự án điện?

Thúc tiến độ 9 dự án nguồn để tránh nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng

Thúc tiến độ 9 dự án nguồn để tránh nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng

Thủ tướng yêu cầu giải quyết nhanh thủ tục để triển khai gấp 9 dự án nguồn điện

Thủ tướng yêu cầu giải quyết nhanh thủ tục để triển khai gấp 9 dự án nguồn điện