Dược, mỹ phẩm, TPCN sẽ bị kiểm tra gắt gao

Dược, mỹ phẩm, TPCN sẽ bị kiểm tra gắt gao

Bảo hiểm y tế chưa thanh toán chi phí thuốc nam

Bảo hiểm y tế chưa thanh toán chi phí thuốc nam

Bộ Y tế mạnh tay xử lý chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, mỹ phẩm giả

Bộ Y tế mạnh tay xử lý chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, mỹ phẩm giả

'Ngồi' trên đống thuốc nhưng đa phần vẫn nhập từ nước ngoài

'Ngồi' trên đống thuốc nhưng đa phần vẫn nhập từ nước ngoài

Giữ gìn bản sắc đông y khi kết hợp Đông y - Tây y

Giữ gìn bản sắc đông y khi kết hợp Đông y - Tây y

Khuyến khích phát triển y học cổ truyền

Khuyến khích phát triển y học cổ truyền

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh y học cổ truyền

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh y học cổ truyền

Khan hiếm bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền ở cả tuyến trung ương

Khan hiếm bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền ở cả tuyến trung ương

Cần kiểm soát chặt thị trường thuốc đông dược

Cần kiểm soát chặt thị trường thuốc đông dược