Quy định mực nước báo động lũ trên các tuyến sông trên địa bàn TP Hà Nội

Quy định mực nước báo động lũ trên các tuyến sông trên địa bàn TP Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2685/QĐ-UBND về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên...