Xử lý phương tiện vi phạm quá thời hạn tạm giữ: Chưa có hướng dẫn cụ thể

Xử lý phương tiện vi phạm quá thời hạn tạm giữ: Chưa có hướng dẫn cụ thể

Gỡ vướng trong triển khai biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Gỡ vướng trong triển khai biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ai 'chống lưng' để Đội QLTT số 6 'lộng hành' coi thường pháp luật?

Ai 'chống lưng' để Đội QLTT số 6 'lộng hành' coi thường pháp luật?

Chủ sở hữu 'bỏ mặc' phương tiện vi phạm có thể xem là hành vi từ bỏ quyền sở hữu tài sản

Chủ sở hữu 'bỏ mặc' phương tiện vi phạm có thể xem là hành vi từ bỏ quyền sở hữu tài sản

Tăng thẩm quyền xử phạt hành chính nhưng phải phù hợp với thực tế

Tăng thẩm quyền xử phạt hành chính nhưng phải phù hợp với thực tế

Sở Tư pháp Hải Dương triển khai công tác tư pháp năm 2019

Sở Tư pháp Hải Dương triển khai công tác tư pháp năm 2019

5 năm thi hành Luật Xử lý VPHC ở Vĩnh Phúc: Tăng cường hiệu lực và hiệu quả thực thi pháp luật

5 năm thi hành Luật Xử lý VPHC ở Vĩnh Phúc: Tăng cường hiệu lực và hiệu quả thực thi pháp luật