Chuyện của Xẩm

Chuyện của Xẩm

Hà Nội một ngày nắng tháng Bảy, nhóm Xẩm Hà Thành ra mắt album đầu tay của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa. Không quá...