Cuối cùng ATEEZ đã có album trụ được 5 tuần trong 'Top 100 Billboard 200'

THE WORLD EP.FIN: WILL của ATEEZ trở thành album đầu tiên của họ trụ được 5 tuần trong 'Top 100 Billboard 200'.