Kỷ niệm 75 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945 – 9/5/2020): Thiên anh hùng ca chói lọi nhất trong thế kỷ XX

Kỷ niệm 75 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945 – 9/5/2020): Thiên anh hùng ca chói lọi nhất trong thế kỷ XX

Ngày 9/5/1945, tại Berlin, phát xít Đức đã ký văn kiện đầu hàng không điều kiện với Liên Xô và các nước...
Ernst Kaltenbrunner - Trùm phát xít đằng sau chương trình Holocaust

Ernst Kaltenbrunner - Trùm phát xít đằng sau chương trình Holocaust

Lữ đoàn Đức cải trang làm quân Mỹ và kết cục bi thảm

Lữ đoàn Đức cải trang làm quân Mỹ và kết cục bi thảm

'Đỉnh cao chói lọi': 74 năm ngày chiến thắng phát xít

'Đỉnh cao chói lọi': 74 năm ngày chiến thắng phát xít

74 năm chiến thắng Phát xít Đức: Không để cái ác trỗi dậy trở lại

74 năm chiến thắng Phát xít Đức: Không để cái ác trỗi dậy trở lại

Ngày này năm xưa: Chấn động vụ xử các lãnh đạo Đức Quốc xã

Ngày này năm xưa: Chấn động vụ xử các lãnh đạo Đức Quốc xã