Hiệu quả mô hình trồng bắp lai thích ứng biến đổi khí hậu

Hiệu quả mô hình trồng bắp lai thích ứng biến đổi khí hậu

Trước những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, mô hình canh tác bắp lai CSA trên diện tích đất lúa...
Mô hình nông nghiệp thông minh có hiệu quả với nhiều loại cây trồng

Mô hình nông nghiệp thông minh có hiệu quả với nhiều loại cây trồng

Dưa hấu trên đất lúa, mô hình nông nghiệp thông minh

Dưa hấu trên đất lúa, mô hình nông nghiệp thông minh

Lúa mô hình nông nghiệp thông minh đạt năng suất cao

Lúa mô hình nông nghiệp thông minh đạt năng suất cao

Đậu xanh trên đất lúa, mô hình nông nghiệp thông minh

Đậu xanh trên đất lúa, mô hình nông nghiệp thông minh

Trồng lạc theo mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

Trồng lạc theo mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

Quảng Nam: Sản xuất lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

Quảng Trị: Tập huấn trồng lúa, lạc, rau, tiêu cho nông dân tại hiện trường

Thay đổi tư duy và phương thức sản xuất

Quảng Trị: Hướng đến nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Hiệu quả mô hình lúa CSA

Hướng đến phổ biến thực hiện CSA

Dự án 'Cải thiện nông nghiệp có tưới' tại Quảng Trị: Thành công ngoài mong đợi

140 ha rau, củ Tượng Sơn 'nói không' với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Trồng giống lúa mới thích ứng biến đổi khí hậu

Lạc mô hình nhân rộng CSA cho năng suất cao

Tham quan chéo các mô hình nông nghiệp thông minh

Nâng cao hiệu quả sản xuất lạc hàng hóa

Sản xuất cây trồng cạn áp dụng tưới tiết kiệm: Tối ưu trên cả ba mặt

Để giống liền vụ - kéo lùi sản xuất

Rau 'made in Hà Tĩnh' ra biển lớn

Quảng Trị: Nhiều doanh nghiệp lao đao do nợ đọng vốn kéo dài

Quảng Trị: Hàng loạt hồ chứa thủy lợi xuống cấp