Hạm đội của Nga sắp nhận tàu chiến tối tân mang tên lửa khiến Tomahawk Mỹ 'chào thua'

Hạm đội của Nga sắp nhận tàu chiến tối tân mang tên lửa khiến Tomahawk Mỹ 'chào thua'

Tàu tên lửa nhỏ Graivoron được đóng theo dự án đóng tàu 21631 được trang bị tên lửa hành trình Kalibr sẽ...
Nga tuyển thủy thủ cho tàu mang tên lửa khiến Tomahawk Mỹ 'chào thua'

Nga tuyển thủy thủ cho tàu mang tên lửa khiến Tomahawk Mỹ 'chào thua'

Tàu Nga diễn tập phóng tên lửa hành trình cực dũng mãnh trên biển

Tàu Nga diễn tập phóng tên lửa hành trình cực dũng mãnh trên biển

Nga hành động khi Mỹ tung chiêu 'miệng hố chiến tranh'

Nga hành động khi Mỹ tung chiêu 'miệng hố chiến tranh'

Nga điều tàu tên lửa theo sát khu trục hạm Mỹ vào Biển Đen

Nga điều tàu tên lửa theo sát khu trục hạm Mỹ vào Biển Đen

Nga điều chiến hạm bám đuổi tàu khu trục Mỹ ở Biển Đen

Nga điều chiến hạm bám đuổi tàu khu trục Mỹ ở Biển Đen

Hạm đội Nga đưa tổ hợp tên lửa sức hủy diệt 'khủng' diễn tập đổ bộ ven biển Crimea

Nga mang loạt vũ khí tối tân ra trình diễn