26 tỉ USD cố nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen để lại sẽ ra sao?

26 tỉ USD cố nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen để lại sẽ ra sao?

Cuộc đời của Paul Allen - người sát cánh cùng Bill Gates gây dựng đế chế Microsoft

Cuộc đời của Paul Allen - người sát cánh cùng Bill Gates gây dựng đế chế Microsoft

Cuộc đời của Paul Allen - người sát cánh cùng Bill Gates gây dựng đế chế Microsoft

Cuộc đời của Paul Allen - người sát cánh cùng Bill Gates gây dựng đế chế Microsoft

Cuộc đời Paul Allen: Lôi kéo Bill Gates bỏ Harvard, tài sản 20 tỷ USD

Cuộc đời Paul Allen: Lôi kéo Bill Gates bỏ Harvard, tài sản 20 tỷ USD

Microsoft đầu tư chiến lược vào hãng gọi xe công nghệ Grab

Microsoft đầu tư chiến lược vào hãng gọi xe công nghệ Grab

Grab nhận thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Grab nhận thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Grab được rót thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Grab được rót thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Thêm 2 tỷ USD rót vào Grab

Thêm 2 tỷ USD rót vào Grab

Grab nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab công bố nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab công bố nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab vừa được rót thêm 2 tỷ USD

Grab vừa được rót thêm 2 tỷ USD