Phú Thọ, Quảng Ninh kiện toàn nhân sự UBND tỉnh

Phú Thọ, Quảng Ninh kiện toàn nhân sự UBND tỉnh

HĐND các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh vừa tổ chức kỳ họp để triển khai công tác nhân sự, miễn nhiệm một số chức...
Phú Thọ miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều nhân sự chủ chốt

Phú Thọ miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều nhân sự chủ chốt

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp: Cung ứng đủ vốn cho doanh nghiệp phục hồi kinh tế sau dịch

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp: Cung ứng đủ vốn cho doanh nghiệp phục hồi kinh tế sau dịch

Phú Thọ: Kiến nghị Ngân hàng kéo dài chính sách ưu đãi vay vốn tới hết năm 2020

Phú Thọ: Kiến nghị Ngân hàng kéo dài chính sách ưu đãi vay vốn tới hết năm 2020

Phú Thọ: Đảng bộ huyện Thanh Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phú Thọ: Đảng bộ huyện Thanh Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phú Thọ: Đồng chí Nguyễn Minh Tường được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Thủy

Phú Thọ: Đồng chí Nguyễn Minh Tường được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Thủy

Huyện Thường Xuân nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu vực '5 Xuân'

Huyện Thường Xuân nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu vực '5 Xuân'

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự

UBTVQH ban hành Nghị quyết về nhân sự

UBTVQH ban hành Nghị quyết về nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm

Hơn 1 tỉ đồng được trao cho trường THCS Thanh Xá (Phú Thọ) nhân dịp năm học mới

Hơn 1 tỉ đồng được trao cho trường THCS Thanh Xá (Phú Thọ) nhân dịp năm học mới

Phú Thọ họp bất thường bầu Phó Chủ tịch tỉnh

Phú Thọ họp bất thường bầu Phó Chủ tịch tỉnh

Phú Thọ bầu tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Phú Thọ bầu tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Phú Thọ: Miễn nhiệm 1 Phó chủ tịch HĐND, bầu 2 Phó chủ tịch UBND và HĐND

Phú Thọ: Miễn nhiệm 1 Phó chủ tịch HĐND, bầu 2 Phó chủ tịch UBND và HĐND

Phú Thọ: Bầu Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ: Bầu Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Mật phục cùng lực lượng chống buôn lậu