PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XIV

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Ngày 23/6, tại Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tiếp xúc...
Bộ CHQS tỉnh Sơn La ủng hộ 147 triệu đồng phòng, chống Covid-19

Bộ CHQS tỉnh Sơn La ủng hộ 147 triệu đồng phòng, chống Covid-19

Sơn La huy động nguồn lực phòng, chống đại dịch

Sơn La huy động nguồn lực phòng, chống đại dịch

Sơn La phát huy thế mạnh địa phương

Sơn La phát huy thế mạnh địa phương

Ông Vi Đức Thọ tái đắc cử Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Sơn La

Ông Vi Đức Thọ tái đắc cử Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Sơn La

Sơn La: Sẵn sàng tổ chức Đại hội Mặt trận cấp tỉnh

Sơn La: Sẵn sàng tổ chức Đại hội Mặt trận cấp tỉnh