Việt Nam - Hoa Kỳ hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Việt Nam - Hoa Kỳ hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Ngày 6/12/2019, tại Trụ sở Bộ Tài chính, theo ủy quyền của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ, Thứ...
Tọa đàm Đại sứ - 'Ngoại giao: Sứ mệnh và Tâm huyết'

Tọa đàm Đại sứ - 'Ngoại giao: Sứ mệnh và Tâm huyết'

Câu chuyện về những hành trình tìm kiếm lính Mỹ mất tích ở Việt Nam

Câu chuyện về những hành trình tìm kiếm lính Mỹ mất tích ở Việt Nam

Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm hợp tác tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh

Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm hợp tác tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh

Việt Nam – Mỹ kỷ niệm 30 năm hoạt động tìm kiếm MIA

Việt Nam – Mỹ kỷ niệm 30 năm hoạt động tìm kiếm MIA

Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 30 năm hợp tác tìm kiếm người Mỹ mất tích

Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 30 năm hợp tác tìm kiếm người Mỹ mất tích

Hành trình đặc biệt đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sang chương mới của hữu nghị, hợp tác

Kỷ niệm 30 năm hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh