Sạn sách giáo khoa lớp 1 các trường đã dạy gần hết, in tài liệu làm gì

Sạn sách giáo khoa lớp 1 các trường đã dạy gần hết, in tài liệu làm gì

Hàng triệu cuốn Tài liệu điều chỉnh sẽ được in ra, phát về các trường khi nội dung kiến thức đã được học...
Hàng triệu cuốn Tiếng Việt lớp 1 mới sẽ vào sọt rác, 'chả' ai chịu trách nhiệm

Hàng triệu cuốn Tiếng Việt lớp 1 mới sẽ vào sọt rác, 'chả' ai chịu trách nhiệm

Những nội dung được chỉnh sửa trong sách Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều

Những nội dung được chỉnh sửa trong sách Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều

Chính thức phê duyệt những điều chỉnh trong sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều

Chính thức phê duyệt những điều chỉnh trong sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều

Bộ GD&ĐT phê duyệt phương án điều chỉnh ngữ liệu SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều

Bộ GD&ĐT phê duyệt phương án điều chỉnh ngữ liệu SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều

Điều chỉnh 12 bài đọc sách giáo khoa bộ Cánh diều

Điều chỉnh 12 bài đọc sách giáo khoa bộ Cánh diều

Những nội dung được chỉnh sửa trong sách Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều

Những nội dung được chỉnh sửa trong sách Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều

Bộ GD-ĐT phê duyệt tài liệu điều chỉnh SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều

Bộ GD-ĐT phê duyệt tài liệu điều chỉnh SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều

Bộ GD&ĐT phê duyệt điều chỉnh 'sạn' trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1, bộ Cánh Diều

Bộ GD&ĐT phê duyệt điều chỉnh 'sạn' trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1, bộ Cánh Diều

Bộ GD-ĐT phê duyệt tài liệu điều chỉnh SGK Cánh diều

Bộ GD-ĐT phê duyệt tài liệu điều chỉnh SGK Cánh diều

Bộ GD&ĐT phê duyệt tài liệu điều chỉnh 'sạn' sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh diều

Bộ GD&ĐT phê duyệt tài liệu điều chỉnh 'sạn' sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh diều

Sửa ngay còn kịp

Sửa ngay còn kịp

Sách giáo khoa lớp 1 nhiều 'sạn': Không thể để năm học sau mới sửa!

Sách giáo khoa lớp 1 nhiều 'sạn': Không thể để năm học sau mới sửa!

Lỗi sai sách giáo khoa: Lắng nghe để điều chỉnh ngay trong năm học này

Lỗi sai sách giáo khoa: Lắng nghe để điều chỉnh ngay trong năm học này

Sửa sai sao phải chờ?

Sửa sai sao phải chờ?

NXB Giáo dục đề xuất chỉnh sửa cả 4 bộ sách giáo khoa lớp 1

NXB Giáo dục đề xuất chỉnh sửa cả 4 bộ sách giáo khoa lớp 1

Bốn bộ SGK Tiếng Việt 1 của NXB Giáo dục Việt Nam có 'sạn': Điều chỉnh thế nào?

Bốn bộ SGK Tiếng Việt 1 của NXB Giáo dục Việt Nam có 'sạn': Điều chỉnh thế nào?

Cả 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 đều có sạn, trách nhiệm hội đồng thẩm định ở đâu?

Cả 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 đều có sạn, trách nhiệm hội đồng thẩm định ở đâu?

NXB Giáo dục Việt Nam chỉnh sửa 'sạn' trong 4 cuốn Tiếng Việt 1 ra sao?

NXB Giáo dục Việt Nam chỉnh sửa 'sạn' trong 4 cuốn Tiếng Việt 1 ra sao?

Sẽ chỉnh sửa cả 4 bộ SGK lớp 1 của NXB Giáo dục Việt Nam

Sẽ chỉnh sửa cả 4 bộ SGK lớp 1 của NXB Giáo dục Việt Nam

SGK Tiếng Việt 1 của NXB Giáo dục cũng nhiều sạn

SGK Tiếng Việt 1 của NXB Giáo dục cũng nhiều sạn

Chỉnh sửa một số ngữ liệu trong 4 bộ SGK lớp 1 mới

Chỉnh sửa một số ngữ liệu trong 4 bộ SGK lớp 1 mới

Đề xuất chỉnh sửa cả 4 bộ sách giáo khoa lớp 1

Đề xuất chỉnh sửa cả 4 bộ sách giáo khoa lớp 1

4 bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam đều có 'sạn'

4 bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam đều có 'sạn'

Phương án 'nhặt sạn' trong 4 bộ SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Phương án 'nhặt sạn' trong 4 bộ SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

'Nhặt' được nhiều 'sạn', NXB Giáo dục đề xuất chỉnh sửa 4 bộ SGK lớp 1

'Nhặt' được nhiều 'sạn', NXB Giáo dục đề xuất chỉnh sửa 4 bộ SGK lớp 1

Nhiều 'sạn', SGK Tiếng Việt 1 của tất cả các bộ sách đều phải chỉnh sửa

Nhiều 'sạn', SGK Tiếng Việt 1 của tất cả các bộ sách đều phải chỉnh sửa

Tranh luận về phương án chỉnh sửa 'sạn' trong sách giáo khoa

Tranh luận về phương án chỉnh sửa 'sạn' trong sách giáo khoa

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1: Càng đọc càng ra lỗi?

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1: Càng đọc càng ra lỗi?

Cả 4 cuốn Tiếng Việt 1 có 'sạn': Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói gì?

Cả 4 cuốn Tiếng Việt 1 có 'sạn': Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói gì?

Giáo viên tiếp tục nhặt 'sạn' Tiếng Việt 1, bộ Cùng học để phát triển năng lực

Giáo viên tiếp tục nhặt 'sạn' Tiếng Việt 1, bộ Cùng học để phát triển năng lực

Văn hóa phản biện

Văn hóa phản biện

Sách Tiếng Việt 1- bộ Kết nối tri thức: Ngữ liệu phản cảm, cẩu thả

Sách Tiếng Việt 1- bộ Kết nối tri thức: Ngữ liệu phản cảm, cẩu thả

Sửa lỗi sai trong sách: Nếu cần, nên biên soạn lại để đảm bảo tính thống nhất

Sửa lỗi sai trong sách: Nếu cần, nên biên soạn lại để đảm bảo tính thống nhất

Nếu không có SGK Tiếng Việt 2 vượt qua thẩm định, học sinh sẽ dùng sách gì?

Nếu không có SGK Tiếng Việt 2 vượt qua thẩm định, học sinh sẽ dùng sách gì?

Lợi ích của học sinh đặt ở đâu trong sách Tiếng Việt 1- Cánh Diều?

Lợi ích của học sinh đặt ở đâu trong sách Tiếng Việt 1- Cánh Diều?

Dạy học SGK mới cho trẻ chuyên biệt

Dạy học SGK mới cho trẻ chuyên biệt

Vai trò của giáo viên được đề cao trong việc thẩm định sách giáo khoa

Vai trò của giáo viên được đề cao trong việc thẩm định sách giáo khoa

Dự thảo chỉnh sửa SGK Cánh Diều: Nhiều góp ý thiết thực

Dự thảo chỉnh sửa SGK Cánh Diều: Nhiều góp ý thiết thực

Giáo viên lớp 1 nhận xét nội dung chỉnh sửa SGK lớp 1 Cánh Diều vẫn còn 'sạn'

Giáo viên lớp 1 nhận xét nội dung chỉnh sửa SGK lớp 1 Cánh Diều vẫn còn 'sạn'

'Sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh diều được chỉnh sửa chưa trọn vẹn'

'Sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh diều được chỉnh sửa chưa trọn vẹn'

Sửa sao cho xuể?

Sửa sao cho xuể?

Người dân 'thở phào' khi sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh diều đã có dự thảo điều chỉnh

Người dân 'thở phào' khi sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh diều đã có dự thảo điều chỉnh

Sửa SGK Tiếng Việt 1 bộ sách Cánh Diều: Giáo viên, phụ huynh nói gì?

Sửa SGK Tiếng Việt 1 bộ sách Cánh Diều: Giáo viên, phụ huynh nói gì?

Giáo viên phải nhặt sạn và tìm ngữ liệu thay thế, thay sách giáo khoa mới làm gì

Giáo viên phải nhặt sạn và tìm ngữ liệu thay thế, thay sách giáo khoa mới làm gì