SGK công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại có 'oan'?

SGK công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại có 'oan'?

Thẩm định SGK lớp 1: Phải đảm bảo công bằng cho các bộ sách

Thẩm định SGK lớp 1: Phải đảm bảo công bằng cho các bộ sách

Thêm SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Hội đồng thẩm định can thiệp quá sâu?

Thêm SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Hội đồng thẩm định can thiệp quá sâu?

Tiếp tục kiến nghị về sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại

Tiếp tục kiến nghị về sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: PGS Nguyễn Kế Hào kiến nghị lên Phó Thủ tướng

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: PGS Nguyễn Kế Hào kiến nghị lên Phó Thủ tướng

Thêm 9 bản thảo sách giáo khoa không đạt

Thêm 9 bản thảo sách giáo khoa không đạt

Bộ GD&ĐT: Phản hồi về sách giáo khoa của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại

Bộ GD&ĐT: Phản hồi về sách giáo khoa của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại

Kiến nghị về SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Bộ GD&ĐT nói gì?

Kiến nghị về SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Bộ GD&ĐT nói gì?

Bộ Giáo dục phản hồi kiến nghị sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại

Bộ Giáo dục phản hồi kiến nghị sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về sách của GS Hồ Ngọc Đại

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về sách của GS Hồ Ngọc Đại

Bộ Giáo dục: 'GS Hồ Ngọc Đại có thể đề nghị thẩm định lại sách'

Bộ Giáo dục: 'GS Hồ Ngọc Đại có thể đề nghị thẩm định lại sách'

Bộ GD&ĐT phản hồi về kiến nghị sách Công nghệ của GS Hồ Ngọc Đại

Bộ GD&ĐT phản hồi về kiến nghị sách Công nghệ của GS Hồ Ngọc Đại

Bộ GD&ĐT phản hồi kiến nghị về việc SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Bộ GD&ĐT phản hồi kiến nghị về việc SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Bộ GD&ĐT phản hồi về kiến nghị sách Công nghệ của GS Hồ Ngọc Đại

Điểm nhấn giáo dục: Hàng loạt giáo viên kêu cứu lên Bộ Nội vụ

Điểm nhấn giáo dục: Hàng loạt giáo viên kêu cứu lên Bộ Nội vụ

Kiến nghị cách thẩm định SGK của GS Hồ Ngọc Đại: Bộ trưởng GD&ĐT sẽ trả lời?

Kiến nghị cách thẩm định SGK của GS Hồ Ngọc Đại: Bộ trưởng GD&ĐT sẽ trả lời?

GS Hồ Ngọc Đại: 'Việc của tôi đã xong, giờ là của xã hội'

GS Hồ Ngọc Đại: 'Việc của tôi đã xong, giờ là của xã hội'

Trung tâm Công nghệ giáo dục kiến nghị Thủ tướng về việc bộ sách giáo khoa Tiếng Việt bị loại

Trung tâm Công nghệ giáo dục kiến nghị Thủ tướng về việc bộ sách giáo khoa Tiếng Việt bị loại

Trung tâm của GS Hồ Ngọc Đại kiến nghị lên Thủ tướng vì sách bị loại

Trung tâm của GS Hồ Ngọc Đại kiến nghị lên Thủ tướng vì sách bị loại

Sách giáo khoa của GS Đại bị loại từ vòng thẩm định: Kiến nghị lên Thủ tướng

Sách giáo khoa của GS Đại bị loại từ vòng thẩm định: Kiến nghị lên Thủ tướng